• phone0414 318 3040-3038

  • emailhayem@harran.edu.tr

HARÜSEM YÖKAK - KAP Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

HARÜSEM YÖKAK - KAP Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

HARÜSEM YÖKAK - KAP Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

HARÜSEM YÖKAK - KAP bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Harüsem Müdürü Doç. Dr. Ragıp TERZİ, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa TAŞİYAN, Eğitim Danışmanı Ahmet Murat BİLGİLİ ve Özel Kalem Emine SÜZER katılım sağladı. Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecine yönelik bilgilerin paylaşıldığı  toplantıda; 2022-2023 Stratejik Plan Takibi, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Portalı Memnuniyet-İstek-Öneri-Şikayet Raporları, Kurum Geri Bildirim Raporu (KGBR), Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu (KDDR), Memnuniyet Anketleri,  İyileştirme Çalışmaları,  Toplumsal Katkı Faaliyetleri-Projeleri, Eğitim Öğretim İyileştirme Çalışmaları (Kanıta Dayalı Öğrenim Çıktısı ve Sürekli İyileştirme), Araştırma Geliştirme Web Sayfası Çalışması, Birim Web Sayfalarının Güncellenmesi gibi vb. konularda yapılan çalışmalar görüşüldü, değerlendirildi ve bilgiler paylaşıldı.