HARÜSEM uzaktan eğitim sistemi, uluslararası e-eğitim kriterlerine uygun olarak hazırlanmış olup, UNESCO tarafından da önerilen 147 ülkede 35 farklı dilde kullanılan Moodle LMS (Leraning Management System - Öğrenme Yönetim Sistemi) e-eğitim yönetim sistemidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzaktan eğitim kriterlerine de uygun olan sistem üzerinden iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitimleri gerçekleştirilecektir.

 

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

 

HARÜSEM uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleştirilecek iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitim programlarında yer alan her bir dersin amaç ve öğrenim hedefleri dersin başında belirtilmiştir. A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı temel eğitimleri ve iş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitimleri ile işyeri hekimliği temel eğitimi ve işyeri hekimliği yenileme eğitimi programlarının kapsamı ve içeriği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlendiği gibi gerçekleştirilecektir.

 

UZAKTAN EĞİTİM KRİTERLERİ

 

HARÜSEM uzaktan eğitim sisteminde katılımcının her bir ders için harcaması gereken en az zaman bir tablo halinde belirtilmiştir. Her dersin amaç ve hedefleri dikkate alınarak hazırlanan sunumlar, görsel öğeleri de içerecek şekilde konu ile ilgili temel bilgileri kapsamaktadır. Ayrıca, derslerle ilgili detaylı başvuru dokümanları ile güncel mevzuat bilgilerine ulaşılabilecektir.

 

HARÜSEM uzaktan eğitim sisteminde katılımcı ve eğitmenlerin aynı anda iletişim halinde olacağı sanal sınıf uygulamasında ders içerikleri detaylı olarak tartışılacak, sorular yanıtlanacak, grup çalışmaları gerçekleştirilecektir.

 

HARÜSEM uzaktan eğitim sistemi, katılımcı sistemde oturum açtıktan sonra sistemde neler yaptığının kaydını tutar. Her bir ders ile derse ait eğitim araçları için (ders anlatım slaytları, chat, forum, sınavlar, videolar vb.) önceden belirlenmiş en az harcanması gereken süreleri göz önüne alarak katılımcının harcadığı süreleri kaydetmektedir. Katılımcı ve eğitim yöneticisi istediği zaman bu kayıtları bir rapor halinde sistemden alabilmektedir.


 

Last modified: Thursday, 7 February 2013, 10:12 am