24 - Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
(01024)

Sıra No / Konu

24 / Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Konunun genel amacı

Katılımcıların,
işyerlerinde kullanılan kaldırma araçlarını ve bu araçlardan kaynaklanan
riskleri, risklerin bertaraf edilmesini ve bu araçlar için gerekli olan
periyodik kontrolleri öğrenmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrenme hedefleri

Bu dersin
sonunda katılımcılar;

· Kaldırma, taşıma, istifleme gibi
işlerde kullanılan kaldırma araçlarını belirtir.

· Kaldırma araçlarının kullanımı
sırasında ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirerek alınması gereken
önlemleri açıklar.

Konunun alt başlıkları

· Kaldırma, taşıma, istifleme

· Kaldırma araçlarının
sınıflandırılması ve elemanları

· Kaldırma araçlarının güvenli
kullanımı

· Kaldırma araçlarında periyodik
kontroller

· İlgili mevzuat

Yüz yüze / toplam

ders
saati

A Sınıfı

B Sınıfı

C Sınıfı

2/4

2/4

3/6

Eğitici

U-1, U-2*,
U-3, U-4**, U-6*

*Makine mühendisi veya makine teknik
öğretmenleri

**Teknik