MÜDÜR 
Öğr.Gör.  Ahmet Faruk ÇERMİKLİ
Tel: 3040
E-posta: afcermikli@harran.edu.tr

Müdür Yardımcısı 
Öğr.Gör. Ahmet Erhan EREN 
Tel: 3038

E-posta: aeren@harran.edu.tr