Bilgisayar İşletmeni
Ahmet BİLGİLİ



Tel: 3040
E-posta: harusem@harran.edu.tr



Sekreter
Tülay BİLEN



Tel: 3040
E-posta: harusem@harran.edu.tr
 

DEVAM EDEN KURSLARIMIZ