HARÜSEM Harran Üniversitesi'nde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını düzenlemekte ve bu şekilde üniversitemizin, kamu özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra, eğitim verirken, teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanması amacını da taşır. Bu amaçlar kapsamında, tüm çalışmalarında Harran Üniversitesinin kalite ve standartlarını korur. 

Kamu, özel sektör ve Uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenleyen HARÜSEM , aynı zamanda bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanda üniversite olanaklarının tanıtımını yapar.

DEVAM EDEN KURSLARIMIZ