İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR ?

   “İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik” de ifade edildiği şekliyle iş güvenliği uzmanı, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı” nı ifade etmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NERDE ÇALIŞIR ?

   İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı hakkında, 4857 sayılı İş Kanunu İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili işletmelere sorumluluk ve görevler yüklemiştir. Bu bağlamda, Kanunun iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlıklı 81 inci maddesi İş Güvenliği Uzmanı bulundurulması konusunu tanımlamıştır.
MADDE 81. - (Değişik: 15/5/2008-5763/4 md.)
İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;
a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,
c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle, yükümlüdürler.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLMEK İÇİN

   a) İş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik elemanların Bakanlıkça verilen iş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahip olmaları gerekir.
b) İş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahip olabilmek için Bakanlığın açacağı sınavlarda başarılı olmak (70/100) gerekmektedir.
c) İş güvenliği uzmanlık sınavına girebilmek için “İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik” de tanımlanan yetki belgesine sahip “İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu” ndan toplam 220 saat (40 saati staj) belgeli eğitim almak gerekmektedir.
d) “İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu”nda 220 saat (ücretli) eğitim alabilmek için, Mühendis, Mimar , Teknik Eleman (Teknik Öğretmen),Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Kimya Bölümü Mezunu belgesine sahip olmak gerekmektedir.

Harran Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi
Harran Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Güzel Sanatlar Binası Kat:1 - ŞANLIURFA